Stichting Eén voor Allen

Naam: STICHTING EÉN VOOR ALLEN

RSIN nummer: 8028.22.502

Post- of bezoekadres: Oranje Nassaulaan 13A
                                        6026 BW Maarheeze

Doelstelling volgens de regelgeving: Materiële en immateriële hulpverlening aan allen die hieraan behoefte hebben in de charitatieve, sociale, maatschappelijke, medische en culturele sfeer zonder enige beperking voor wat betreft ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geaardheid, afkomst of huidskleur.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
   a. Het geven van geldelijke bijdragen;
   b. Mogelijk maken van opleidingen;
   c. Het steunen van onderzoek;
   d. Het bekendheid geven aan de noden;
   e. Het aangaan van lidmaatschappen.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:
   - A.J.G. van Gils(Penningmeester)
   - J.L. Vullinghs (Secretaris)
   - T.M.C.C.V. van den Nosterum - van Gansewinkel (Voorzitter)

Het beloningsbeleid: Er is binnen de Stichting Eén voor Allen geen sprake van een beloningsbeleid, enkel van een onkostenvergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Door middel van het geven van geldelijke bedragen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de statuten, zijn meerdere organisaties geholpen in de vorm van donaties. Verder heeft de stichting getracht donaties van andere organisaties te vergaren. Dit is tot op heden echter moeilijk gebleken.

Jaarrapporten:
  - 2015
  - 2016
  - 2017
  - 2018

Statuten:
De statuten vindt U hier.

Wie zijn we?

 

Contact

Stichtingen
Oranje Nassaulaan 13a
6026 BW Maarheeze
T. +31 495 595291
F. +31 495 588291

Wij ontvangen enkel bezoek volgens afspraak; neem gerust contact met ons op. De Carfon Groep is een dienst-verlenend bedrijf, wat 24/7 bereikbaar is.